PROGRAM  • MINDFUL CHANGE MANAGEMENT •

MINDFUL CHANGE MANAGEMENT to program rozwojowy, którego zadaniem jest wspieranie pracodawców w projektowaniu i wdrażaniu różnego typu zmian w środowisku firmowym.  Pomaga w budowania świadomego podejścia do procesu zmian u kadry managerskiej oraz w redukcji stresu i adaptacji u pracowników, służąc długofalowo ludziom i organizacjom. 

240_F_127172557

XXI wiek to czas przełomowych przemian w wielu dziedzinach ludzkiego życia o skali i charakterze, jakich nigdy wcześniej nie dane nam było doświadczyć. Przemian, których tempo i natężenie - jak wskazują prognozy - nadal będzie rosło. W tych dynamicznych czasach niestabilnej gospodarki, rozprzestrzeniających się lotem błyskawicy nowych idei i technologii, powszechnej globalizacji oraz silnej jak nigdy dotąd konkurencji, zdolność adaptacji do zmian i zauważania tkwiących w nich możliwości wydaje się być kluczową cechą warunkującą budowanie konkurencyjnej przewagi. Paradoksalnie jednak to właśnie opór przed zmianą będący nieodłączną częścią ludzkiej natury sprawia, że przystosowanie firm do nowych warunków wiąże się zazwyczaj z ogromnym wysiłkiem, a trudność tę w erze zmian uznaje się za jeden z najważniejszych czynników ryzyka w biznesie.

Potężnej mocy ludzkiego oporu przed zmianą doświadczyła niejednokrotnie każda organizacja. Mimo to jest on wciąż najsłabiej analizowanym i najczęściej pomijanym czynnikiem procesów firmowych przemian, jakże często odciskającym swoje negatywne piętno na ich powodzeniu. Można by wręcz pokusić się o stwierdzenie, że sukces wprowadzanych w organizacjach zmian zależy przede wszystkim od umiejętności przekonania objętych nimi ludzi do zmiany sposobu myślenia o swojej pracy i sobie samych, dzięki czemu są oni w stanie otworzyć się na nową rzeczywistość i aktywnie włączyć się w jej wartki nurt. I tu właśnie przychodzi firmom z pomocą program MINDFUL CHANGE MANAGEMENT, który oferuje pracodawcom kompleksowe i skuteczne wsparcie w świadomym projektowaniu i wdrażaniu różnego typu procesów firmowych przemian i reorganizacji.

Program MINDFUL CHANGE MANAGEMENT to narzędzie wielowymiarowe i elastyczne, dostosowujące się z łatwością do specyfiki różnych firm i typów przekształceń. Unikalnym walorem programu jest wykorzystanie w nim wszechstronnych technik mindfulness, które zastosowane w środowisku biznesowym okazują się być długoterminowym, skutecznym narzędziem transformacji negatywnych zjawisk i postaw towarzyszących firmowym przemianom. A jako, że najcenniejszym zasobem każdej firmy są jej pracownicy, program został zaprojektowany w taki sposób, by swym wsparciem służyć zarówno pracodawcom i ich celom, jak i poszczególnym grupom i jednostkom pracowniczej załogi na różnych poziomach organizacyjnej hierarchii.

Bazę programową MINDFUL CHANGE MANAGEMENT stanowi pięć narzędzi rozwojowych:
warsztaty MINDFUL CHANGE MANAGEMENT dla liderów - prowadzone w niewielkich grupach zajęcia warsztatowe dla kadry zarządzającej, w trakcie których uczestnicy wprowadzani są w arkana świadomego zarządzania zmianą, w tym w elementy praktyki mindfulness służącej w procesie jako narzędzie transformacji;
sesje CHANGE MANAGEMENT MENTORINGU dla liderów - praca rozwojowa z mentorem w formie indywidualnych spotkań pogłębiających wiedzę na temat świadomego zarządzania zmianą w oparciu o osobiste wyzwania i potrzeby;
sesje CHANGE MANAGEMENT COACHINGU dla liderów - indywidualne sesje coachingowe służące zintegrowaniu zyskanej w programie wiedzy oraz wypracowaniu na tej bazie własnych praktycznych rozwiązań;
warsztaty MINDFUL CHANGE MANAGEMENT dla pracowników - grupowe zajęcia warsztatowe dla zespołów pracowniczych wprowadzające uczestników w arkana praktyki uważności, służące obniżeniu poziomu stresu, wypracowaniu proaktywnej postawy wspierającej efektywną adaptację do zmian oraz utrzymaniu otwartości na dalszy zawodowy rozwój;
sesje COACHINGU KARIERY dla pracowników - indywidualne, spersonalizowane wsparcie rozwojowe dla pracowników, którzy w wyniku procesu zmian stanęli w obliczu w trudnej sytuacji, takiej jak nieplanowana zmiana stanowiska/zakresu obowiązków/relokacja lub konieczność poszukiwania nowej pracy;
Poszczególne składniki programu łączyć można ze sobą w dowolnych kombinacjach oraz, jeśli zaistnieje taka potrzeba, uzupełniać o dodatkowe narzędzia rozwojowe takie jak TRENING ZARZĄDZANIA STRESEM lub INDYWIDUALNA PRAKTYKA MINDFULNESS. Optymalny kształt programu rekomendujemy zawsze po zapoznaniu się z indywidualnymi potrzebami Klienta, w ścisłej z nim współpracy.

Wykorzystane w programie autorskie narzędzia rozwojowe stanowią jedyną tego typu ofertę szkoleniową w Polsce, z której korzyści czerpać mogą zarówno małe firmy, jak i duże, międzynarodowe organizacje, uczestniczące w procesach przemian o różnej skali i natężeniu, w tym w tak potężnych przekształceniach jak firmowe restrukturyzacje i grupowe zwolnienia. Realizacja programu możliwa jest w postaci stacjonarnej oraz, w wybranym zakresie, w formie szkoleń wyjazdowych MINDFULNESS INCENTIVE. W obu wariantach narzędzia programowe dostępne są w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej.

Copyright © 2020 Akademia Mindful Living. All rights reserved.

Tags

Mindfulnesskurs mindfulness,  kurs uważności,  kurs MBSR,  mindfulness warszawa,  medytacjacoachingzarządzanie stresem,  redukcja stresumindfulness coaching,  life coachingbusiness coaching  rozwój osobistymindfulness warsztatymbsr,  mindfulness szkolenia,  Jon Kabat-Zinn,  zdrowiecoaching zdrowia,  coaching sylwetki,  coaching kariery,  coaching związków,  coaching relacji,  executive coaching,  leadership coaching,  change management,  zarządzanie zmianąszkolenia biznesowe,  szkolenia dla firm,  joga,  dietaodchudzaniezaburzenia wagimedycyna holistycznamedycyna naturalnaterapia naturalnakurs mindfulness warszawatrening mindfulness, trening mindfulness warszawamindfulness w biznesiemindfulness dla firmmindfulness online,