MINDFULNESS LIFE COACHING

Mindfulness Life Coaching to narzędzie wspierające rozwój świadomości na wielu płaszczyznach. Dzięki niemu możesz wprowadzać pozytywne zmiany w różnych sferach swojego życia, m.in. zadbać o zdrowie i sylwetkę, poprawić swoje relacje z ludźmi, czy nauczyć się zarządzania stresem w życiu codziennym. Zapraszamy na sesje coachingowe z trenerami naszej Akademii!

coaching

Mindfulness Life Coaching to metoda rozwojowa, która łączy w jednej, unikalnej formule dobrodziejstwa płynące z praktyki mindfulness pomocnej w nawiązywaniu głębokiego, autentycznego kontaktu z własnym wnętrzem oraz skuteczność strategii coachingowych budujących motywację do działania i wspierających w osiąganiu upragnionych życiowych celów. Jak w każdym rodzaju coachingu Klient jest tu traktowany jako twórca własnego życia, zaś coach towarzyszy mu w znalezieniu odpowiedzi na kluczowe pytania, które pozwalają zyskać nową świadomość dotyczącą doświadczanych zdarzeń i sytuacji oraz zaprojektować i wprowadzić pożądane życiowe zmiany.

Mindfulness Life Coaching oferuje prawdziwe bogactwo korzyści w życiu osobistym. Wraz z kolejnymi sesjami nasze wnętrze rozwija się przed nami niczym kwiat, budując w nas coraz większą uważność, zrozumienie i akceptację dla siebie samych i otaczającego świata. Praca rozwojowa przy pomocy tej metody pomaga w rozwijaniu poczucia własnej wartości. Sprawia, że zaczynamy żyć pełniej, prawdziwiej, przeżywając życie na głębszym poziomie. Otwiera na to, co w życiu naprawdę ważne. Uczy tworzenia uważnych, wartościowych relacji z ludźmi. Poprzez naukę dystansu i nieutożsamiania się z własnymi myślami i emocjami sprawia, że wyciszamy się i zyskujemy coraz silniejsze poczucie wewnętrznej równowagi. A co najważniejsze, uczy bezcennej umiejętności zmiany perspektywy, krok za krokiem uzdrawiając i otwierając na pełnię możliwości, którą niesie ze sobą rzeczywistość.

Mindfulness Life Coaching to narzędzie elastyczne i wszechstronne. Przy jego pomocy wprowadzać można pozytywne zmiany w wielu obszarach życia osobistego. Praca rozwojowa może być prowadzona w podejściu holistycznym lub skupiać się na wybranej, specyficznej tematyce. I tak w pierwszym wariancie każda z sesji rozpoczyna się od określenia przez Klienta obszaru, na którym chciałby on w danym momencie pracować. W drugim zaś Klient stawia sobie na początku procesu coachingowego jeden, konkretny cel, zaś cała późniejsza praca podporządkowana jest jego osiągnięciu. W obu przypadkach proces jest spersonalizowany, co oznacza, że trenerzy Akademii za każdym razem indywidualnie dobierają zestaw technik, które najskuteczniej wspierać będą Klienta na drodze do osiągnięcia pożądanych rezultatów. Tematy sesji coachingowych mogą być związane z dowolnymi życiowymi wyzwaniami, z jakimi zmaga się Klient. I tak częstymi obszarami do pracy bywają tu np.: nadmierny stres i przeciążenie, brak równowagi pomiędzy pracą a życiem osobistym, komunikacja, rozwiązywanie konfliktów, harmonizowanie kobiecej/męskiej energii, problemy ze zdrowiem czy radzenie sobie w obliczu ważnych życiowych zmian.

W odpowiedzi na potrzeby Klientów, w uzupełnieniu do regularnych sesji, w swojej ofercie posiadamy również specjalny program czterech tematycznych procesów Mindfulness Life Coachingu skoncentrowanych na osiągnięciu poprawy jakości życia w czterech ważnych jego sferach. Są to: COACHING ZDROWIA, COACHING ZWIĄZKÓW, COACHING SYLWETKI i COACHING RÓWNOWAGI.  Poniżej zapoznać się można z informacjami na ich temat. Wszystkich zainteresowanych rozwojem w tych obszarach zapraszamy jednocześnie na tematyczne zajęcia warsztatowe Mindful Living, o których więcej w zakładce WARSZTATY.

COACHING ZDROWIA

COACHING ZDROWIA przeznaczony jest dla wszystkich tych, którzy jako cel pracy rozwojowej stawiają sobie poprawę stanu własnego zdrowia. Służy on jednocześnie także zdrowotnej profilaktyce, budując świadomość i utrwalając nawyki zdrowego stylu życia. Bazę dla COACHINGU ZDROWIA stanowią wyjątkowe techniki mindfulness, których skuteczność w zapobieganiu zdrowotnym dolegliwościom i wspieraniu procesu zdrowienia potwierdzają naukowe badania oraz wieloletnia kliniczna praktyka. Ich połączenie ze zorientowanymi na cel technikami coachingowymi zapewnia w procesie koncentrację na poszukiwaniu i wprowadzaniu w czyn konkretnych rozwiązań prowadzących do poprawy stanu zdrowia i jakości życia.
Podstawowym zadaniem COACHINGU ZDROWIA jest pomoc w przywróceniu psychofizycznej równowagi organizmu, czyli stanu, w którym wszystkie komórki ciała współpracują ze sobą i z zewnętrznym środowiskiem w sposób zdrowy i harmonijny. Istotą pracy jest poszukiwanie źródła problemów oraz znalezienie odpowiedzi na pytanie jakie zmiany są konieczne, aby stan ten móc osiągnąć. W tym celu w trakcie sesji potrzebne jest zazwyczaj przyjrzenie się stłumionym emocjom i negatywnym przekonaniom, które mogą stanowić potencjalne psychosomatyczne podłoże dolegliwości oraz wtórnym korzyściom, które mogą je utrwalać. Praca rozwojowa wspiera z jednej strony w uwolnieniu emocjonalnych blokad, z drugiej zaś pomaga w rozwijaniu umiejętności uzdrawiającej zmiany perspektywy doświadczanego stresu.
Mindfulness i medytacja zajmują w procesie COACHINGU ZDROWIA niezwykle ważne miejsce, gdyż to właśnie one oferują nam możliwość wglądu w prawdziwe, nieświadome motywy naszych działań i życiowych postaw oraz inicjują uzdrawiający proces akceptacji siebie i otaczającej rzeczywistości. W wyniku takiej pracy wewnętrzny opór ma szansę zostać zastąpiony zgodą, a wywołana chorobą bezsilność poczuciem mocy i wpływu na własny psychofizyczny dobrostan.

Fotolia_89316902_L
Depositphotos_zwiazki_small

COACHING ZWIĄZKÓW

COACHING ZWIĄZKÓW przeznaczony jest dla par, które chciałyby wzmocnić lub zrównoważyć wzajemną więź, wypełniając ją uważnością i harmonią. To także możliwość rozwoju dla wszystkich osób, które pragną samodzielnie pracować nad sobą, ucząc się tworzyć wartościowe, satysfakcjonujące związki partnerskie. W procesie tym narzędzia coachingowe wzbogacone zostały o elementy praktyki mindfulness, która sama w sobie jest wspaniałą lekcją tworzenia uważnych, opartych na zrozumieniu i szacunku relacji z innymi ludźmi.
Związek dwojga osób to rodzaj dynamicznej wymiany energii - emocji, myśli, słów, działań. I jak wszystko, co pozostaje ze sobą we wzajemnej relacji, również związek znajduje się w każdej chwili w specyficznym rodzaju równowagi. W relacjach harmonijnych jest ona satysfakcjonująca dla obu stron, które czują się zauważane, rozumiane i doceniane. W tych zaś, w których pojawiają się trudności, warto przyjrzeć się i zbalansować wzajemne potrzeby i oczekiwania oraz stworzyć przyjazne warunki do wyrażenia tego, co dotychczas niewyrażone.
Praca rozwojowa przy pomocy COACHINGU ZWIĄZKÓW jest niepowtarzalną okazją do rozwinięcia świadomości tego, co wpływa na budowane przez nas relacje. Kieruje do własnego wnętrza i własnej odpowiedzialności za ich jakość. Odkrywa też przed nami tajniki transpokoleniowych wzorców, które nieuchronnie kształtują nasz sposób funkcjonowania w związkach oraz otwiera na ich transformację. Wspiera we wzajemnej szczerej komunikacji, w budowaniu uważności dla wartości i potrzeb obu stron. Pozwala naprawdę poznać osobę, z którą przyszło nam żyć lub dowiedzieć się jakiego partnera chcielibyśmy do swojego życia zaprosić. Na samym zaś końcu tej niezwykłej podróży czeka na nas satysfakcja płynąca z prawdziwego zrozumienia dla drugiego człowieka. Zrozumienia, które jest najważniejszym budulcem relacji wypełnionych miłością, szacunkiem i zaufaniem.

COACHING SYLWETKI

COACHING SYLWETKI to proces rozwojowy wspierający w osiąganiu i utrzymywaniu wymarzonej, zdrowiej wagi. Łączy on w sobie korzyści, które przynosi regularna praktyka uważności ze skutecznymi narzędziami coachingowymi przydatnymi w poszukiwaniu najlepszych dróg do realizacji celów. Praca rozwojowa przy jego pomocy kieruje nas w stronę prawdziwego zrozumienia dla własnego ciała i jego potrzeb oraz pomaga w znalezieniu zdrowych i efektywnych rozwiązań, które prowadzą do uzyskania upragnionych kształtów.
Podstawą COACHINGU SYLWETKI jest świadomość, iż częstym podłożem zaburzeń wagi oraz problemów z figurą bywa doświadczane przez nas emocjonalne napięcie. To właśnie z tego powodu diety i ćwiczenia fizyczne nie przynoszą często oczekiwanych rezultatów lub są one krótkotrwałe. Zadaniem sesji coachingowych jest dotarcie do prawdziwej przyczyny problemów z wagą, co staje się możliwe dzięki uważnemu przyjrzeniu się aktualnej sytuacji życiowej, wyzwań z jakimi przychodzi nam się mierzyć w różnych sferach życia i towarzyszących im nawykowych postaw, które wpływają na odbiór doświadczanych przez nas zdarzeń oraz znalezienie najlepszych możliwych rozwiązań pozwalających na transformację źródłowego stresu. Co ciekawe, efektem takiej pracy bywa również często spontaniczna zmiana nawyków żywieniowych i wzrost fizycznej aktywności, które zaczynają w naturalny, pozbawiony wysiłku sposób wspierać nas na drodze do odzyskania wymarzonej wagi.
Stosowane w COACHINGU SYLWETKI techniki nie tylko pomagają w uwolnieniu będącego przyczyną problemów z wagą stresu, ale dają także możliwość nauczenia własnego umysłu nowych wzorców, które wspierać nas będą w utrzymaniu upragnionej sylwetki. Zdrowy styl życia, który jest efektem wewnętrznej przemiany sprawia, że jedzenie przestaje być sposobem na rozwiązywanie emocjonalnych problemów i staje się tym, czym być powinno, czyli naturalnym źródłem życiowej energii.

Depositphotos_sylwetka_small
Fotolia_59144489_S

COACHING RÓWNOWAGI

COACHING RÓWNOWAGI to propozycja dla wszystkich osób, które narażone są na skutki długotrwałego stresu i napięcia. Oferuje pomoc wszędzie tam, gdzie czujemy, że życie wymyka nam się spod kontroli, gdzie nie potrafimy poradzić sobie zarówno z doświadczanymi przeżyciami, jak i z własnymi emocjami oraz gdzie wewnętrzny dyskomfort sprawia, że mamy potrzebę wykonania kroku naprzód i wprowadzenia do swojego życia ładu i harmonii.
Proces COACHINGU RÓWNOWAGI czerpie garściami z dobroczynnej praktyki mindfulness, uczącej nawiązywania bliskiego kontaktu z własnymi myślami, odczuciami i potrzebami oraz pomagającej w rozwoju wewnętrznego poczucia spokoju i emocjonalnej wolności. To dzięki niej jesteśmy w stanie spojrzeć z dystansu na doświadczane zdarzenia oraz dostrzec w jaki sposób wpływają one na nasze psychiczne i fizyczne samopoczucie, i to ona właśnie służy nam wsparciem w ustaleniu nowego kierunku, w którym chcielibyśmy zacząć zdążać. Narzędzia coachingowe pomagają nam zaś w utrzymaniu niezbędnej do wprowadzenia zmian motywacji oraz pozwalają stworzyć mapę dróg prowadzących wprost do miejsca i czasu, w których będziemy potrafili żyć w zgodzie ze sobą i z otaczającym nas światem.
COACHING RÓWNOWAGI harmonizuje ciało i umysł na wielu poziomach. Pomaga w redukcji stresu i odzyskaniu wewnętrznego spokoju. Sprawia, że z trybu reakcji przechodzimy w tryb wyboru własnych postaw i zachowań. Wspiera w rozwiązywaniu konfliktów i trudnych życiowych sytuacji, ucząc utrzymywania równowagi niezależnie od zewnętrznych okoliczności. Metoda ma swoje zastosowanie w wielu obszarach życia, a praca przy jej pomocy sprawia, że zaczynamy w nowy, pozytywny sposób postrzegać siebie, świat i ludzi, uspokajamy się wewnętrznie i otwieramy na nieograniczone możliwości, jakie oferuje nam rzeczywistość.

Copyright © 2020 Akademia Mindful Living. All rights reserved.

Tags

Mindfulnesskurs mindfulness,  kurs uważności,  kurs MBSR,  mindfulness warszawa,  medytacjacoachingzarządzanie stresem,  redukcja stresumindfulness coaching,  life coachingbusiness coaching  rozwój osobistymindfulness warsztatymbsr,  mindfulness szkolenia,  Jon Kabat-Zinn,  zdrowiecoaching zdrowia,  coaching sylwetki,  coaching kariery,  coaching związków,  coaching relacji,  executive coaching,  leadership coaching,  change management,  zarządzanie zmianąszkolenia biznesowe,  szkolenia dla firm,  joga,  dietaodchudzaniezaburzenia wagimedycyna holistycznamedycyna naturalnaterapia naturalnakurs mindfulness warszawatrening mindfulness, trening mindfulness warszawamindfulness w biznesiemindfulness dla firmmindfulness online,