ZASTRZEŻENIE

Usługi Akademii Mindful Living nie mogą w żadnym wypadku stanowić alternatywy dla opinii jakiegokolwiek wykwalifikowanego terapeuty lub lekarza, czy zaleconego przez niego postępowania. Nie powinny one towarzyszyć jakimkolwiek formom psychoterapii, aktywnej depresji i nerwicy oraz wszelkim innym dolegliwościom związanym z psychiką.

Nasze usługi służą rozwojowi osobistemu, pamiętaj więc, aby korzystać z pomocy lekarza lub terapeuty zawsze wtedy, gdy jest to wskazane i konieczne. Jeśli korzystasz z pomocy psychologicznej lub psychiatrycznej, poinformuj o tym niezwłocznie pracowników Akademii. Pamiętaj, że sprawą bezdyskusyjną i priorytetem jest kontynuowanie i realizowanie wszystkich zaleceń specjalistów prowadzących Twoją terapię. Pamiętaj również, że każdy Klient przyjmuje na siebie odpowiedzialność za interpretację i sposób wykorzystania informacji, które otrzymał od trenerów Akademii Mindful Living.

Copyright © 2020 Akademia Mindful Living. All rights reserved.