PROGRAM  • MINDFUL LEADERSHIP •

Program MINDFUL LEADERSHIP służy rozwojowi managerów w obszarze świadomego, nowoczesnego stylu przywództwa, cechującego liderów przyszłości. Dedykowany współczesnym firmom o dalekowzrocznym podejściu do biznesu, uczy zasad leadershipu opartego na najgłębszych ludzkich wartościach, który ma niezwykle stymulujący wpływ zarówno na kadrę pracowniczą, jak i na całe organizacje.

fotolia_70885122

W dobie potężnej społeczno-ekonomicznej transformacji, której tempo przyprawia o zawrót głowy i która stawia biznes i gospodarkę przed koniecznością stawienia czoła zupełnie nowym wyzwaniom, rola lidera zaczyna zyskiwać całkiem nowe oblicze. Skala i charakter tych globalnych zmian sprawiają, że dzisiejsi przywódcy mierzą się każdego dnia z ogromną liczbą nowych szans i zagrożeń, które wymagają od nich błyskawicznych reakcji i które sprawdzają ich nie tylko jako sprawnych managerów, ale również testują jako ludzi. Ta nowa, odpowiedzialna rola wymaga od nich zmiany podejścia, skłaniając do rozwoju w kierunku przywództwa opartego na głębokiej znajomości siebie samych oraz szczerej uważności na potrzeby innych - pracowników, konsumentów i całego społeczeństwa.

MINDFUL LEADERSHIP to program szkoleniowy Mindful Living będący odpowiedzią na potrzeby współczesnych liderów, którzy będąc świadomymi wagi swej zarządczej i społecznej roli, poszukują w tym obszarze nowych dróg rozwoju. Ważną część programu stanowi przenikająca go na wskroś filozofia mindfulness, która sama w sobie jest wspaniałą lekcją wywierania inspirującego i motywującego wpływu na świat i ludzi. Prowadzi ona uczestników ścieżką wewnętrznej transformacji, krok po kroku budując w nich coraz głębszą samoświadomość, oferując wgląd w tajniki charyzmatycznego przywództwa oraz wspierając w rozwoju kluczowych przywódczych atrybutów takich jak wewnętrzna spójność, zdolność dostrzegania rzeczywistości, spokój, odpowiedzialność, odwaga, szczerość, pokora, cierpliwość, koncentracja czy umiejętność współpracy z ludźmi.

MINDFUL LEADERSHIP to program unikalny zarówno pod względem merytorycznym, jak i praktycznym, jedyny tego rodzaju program szkoleniowy na rynku polskim. Kieruje on kadrę zarządzającą w stronę świadomego tworzenia środowiska pracy opartego na wsparciu, szacunku i otwartości, które w naturalny sposób stymuluje rozwój ludzi i organizacji. Kształceni w programie managerowie rozwijają w trakcie nauki zupełnie nową świadomość własnej roli, która otwiera im przestrzeń do doskonalenia siebie jako profesjonalistów i jako ludzi. Ta nowa perspektywa sprawia, że w naturalny sposób dołączają oni do grona charyzmatycznych liderów przyszłości - ludzi, których działaniami kieruje autentyczna misja służenia innym i którzy dzięki prawdziwemu kontaktowi z własnym wnętrzem potrafią rozwinąć w sobie takie jakości, jak zrozumienie, wrażliwość na potrzeby otoczenia, otwartość na zmiany, kreatywność, czy klarowna, dalekosiężna wizja celów.

Ramę programu MINDFUL LEADERSHIP tworzą trzy narzędzia rozwojowe:
warsztaty MINDFUL LEADERSHIP - prowadzone w kameralnych grupach zajęcia warsztatowe, wprowadzające managerów w teorię i praktykę świadomego przywództwa, podczas których mają oni niepowtarzalną możliwość doświadczenia na żywo korzyści płynących z praktyki uważności w kontekście pełnienia przywódczej roli w organizacji;
sesje MINDFULNESS LEADERSHIP MENTORINGU - indywidualna praca z mentorem nad własną ścieżką przywództwa, w trakcie której uczestnicy mają możliwość poszerzenia zdobytej w trakcie warsztatów wiedzy w formie spersonalizowanej, intensywnie budującej świadomość pracy rozwojowej, dostosowanej do osobistych wyzwań i potrzeb;
sesje MINDFULNESS LEADERSHIP COACHINGU - indywidualne sesje coachingowe służące pogłębionej pracy nad wybranymi aspektami świadomego przywództwa oraz wspierające we wcielaniu zdobytej w trakcie programu wiedzy w życie.
Baza ta, w zależności od potrzeb, może zostać wzbogacona o dodatkowe narzędzia rozwojowe - TRENING ZARZĄDZANIA STRESEMINDYWIDUALNĄ PRAKTYKĘ MINDFULNESS lub indywidualne sesje MINDFULNESS LIFE COACHINGU, służące pracy nad wybranymi elementami życia osobistego, które wpływają na zawodowy rozwój.

Modułowa konstrukcja programu sprawia, że z łatwością dostosować go można do wymogów każdej organizacji. Program realizowany może być w postaci stacjonarnej oraz, w wybranym zakresie, w formie szkoleń wyjazdowych MINDFULNESS INCENTIVE. Wszystkie zawarte w programie narzędzia rozwojowe dostępne są w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej.

Copyright © 2020 Akademia Mindful Living. All rights reserved.