PROGRAM  • MINDFUL LEADERSHIP •

Program MINDFUL LEADERSHIP służy rozwojowi managerów w obszarze świadomego, nowoczesnego stylu przywództwa, cechującego liderów przyszłości. Dedykowany współczesnym firmom o dalekowzrocznym podejściu do biznesu, uczy zasad leadershipu opartego na najgłębszych ludzkich wartościach, który ma niezwykle stymulujący wpływ zarówno na kadrę pracowniczą, jak i na całe organizacje.

fotolia_70885122

W dobie potężnej społeczno-ekonomicznej transformacji, której tempo przyprawia o zawrót głowy i która stawia biznes i gospodarkę przed koniecznością stawienia czoła zupełnie nowym wyzwaniom, rola lidera zaczyna zyskiwać całkiem nowe oblicze. Skala i charakter tych globalnych zmian sprawiają, że dzisiejsi przywódcy mierzą się każdego dnia z ogromną liczbą nowych szans i zagrożeń, które wymagają od nich błyskawicznych reakcji i które sprawdzają ich nie tylko jako sprawnych managerów, ale również testują jako ludzi. Ta nowa, odpowiedzialna rola wymaga od nich zmiany podejścia, skłaniając do rozwoju w kierunku przywództwa opartego na głębokiej znajomości siebie samych oraz szczerej uważności na potrzeby innych - pracowników, konsumentów i całego społeczeństwa.

MINDFUL LEADERSHIP to program szkoleniowy Mindful Living będący odpowiedzią na potrzeby współczesnych liderów, którzy będąc świadomymi wagi swej zarządczej i społecznej roli, poszukują w tym obszarze nowych dróg rozwoju. Ważną część programu stanowi przenikająca go na wskroś filozofia mindfulness, która sama w sobie jest wspaniałą lekcją wywierania inspirującego i motywującego wpływu na świat i ludzi. Prowadzi ona uczestników ścieżką wewnętrznej transformacji, krok po kroku budując w nich coraz głębszą samoświadomość, oferując wgląd w tajniki charyzmatycznego przywództwa oraz wspierając w rozwoju kluczowych przywódczych atrybutów takich jak wewnętrzna spójność, zdolność dostrzegania rzeczywistości, spokój, odpowiedzialność, odwaga, szczerość, pokora, cierpliwość, koncentracja czy umiejętność współpracy z ludźmi.

MINDFUL LEADERSHIP to program unikalny zarówno pod względem merytorycznym, jak i praktycznym, jedyny tego rodzaju program szkoleniowy na rynku polskim. Kieruje on kadrę zarządzającą w stronę świadomego tworzenia środowiska pracy opartego na wsparciu, szacunku i otwartości, które w naturalny sposób stymuluje rozwój ludzi i organizacji. Kształceni w programie managerowie rozwijają w trakcie nauki zupełnie nową świadomość własnej roli, która otwiera im przestrzeń do doskonalenia siebie jako profesjonalistów i jako ludzi. Ta nowa perspektywa sprawia, że w naturalny sposób dołączają oni do grona charyzmatycznych liderów przyszłości - ludzi, których działaniami kieruje autentyczna misja służenia innym i którzy dzięki prawdziwemu kontaktowi z własnym wnętrzem potrafią rozwinąć w sobie takie jakości, jak zrozumienie, wrażliwość na potrzeby otoczenia, otwartość na zmiany, kreatywność, czy klarowna, dalekosiężna wizja celów.

Ramę programu MINDFUL LEADERSHIP tworzą trzy narzędzia rozwojowe:
warsztaty MINDFUL LEADERSHIP - prowadzone w kameralnych grupach zajęcia warsztatowe, wprowadzające managerów w teorię i praktykę świadomego przywództwa, podczas których mają oni niepowtarzalną możliwość doświadczenia na żywo korzyści płynących z praktyki uważności w kontekście pełnienia przywódczej roli w organizacji;
sesje MINDFULNESS LEADERSHIP MENTORINGU - indywidualna praca z mentorem nad własną ścieżką przywództwa, w trakcie której uczestnicy mają możliwość poszerzenia zdobytej w trakcie warsztatów wiedzy w formie spersonalizowanej, intensywnie budującej świadomość pracy rozwojowej, dostosowanej do osobistych wyzwań i potrzeb;
sesje MINDFULNESS LEADERSHIP COACHINGU - indywidualne sesje coachingowe służące pogłębionej pracy nad wybranymi aspektami świadomego przywództwa oraz wspierające we wcielaniu zdobytej w trakcie programu wiedzy w życie.
Baza ta, w zależności od potrzeb, może zostać wzbogacona o dodatkowe narzędzia rozwojowe - TRENING ZARZĄDZANIA STRESEMINDYWIDUALNĄ PRAKTYKĘ MINDFULNESS lub indywidualne sesje MINDFULNESS LIFE COACHINGU, służące pracy nad wybranymi elementami życia osobistego, które wpływają na zawodowy rozwój.

Modułowa konstrukcja programu sprawia, że z łatwością dostosować go można do wymogów każdej organizacji. Program realizowany może być w postaci stacjonarnej oraz, w wybranym zakresie, w formie szkoleń wyjazdowych MINDFULNESS INCENTIVE. Wszystkie zawarte w programie narzędzia rozwojowe dostępne są w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej.

Copyright © 2020 Akademia Mindful Living. All rights reserved.

Tags

Mindfulnesskurs mindfulness,  kurs uważności,  kurs MBSR,  mindfulness warszawa,  medytacjacoachingzarządzanie stresem,  redukcja stresumindfulness coaching,  life coachingbusiness coaching  rozwój osobistymindfulness warsztatymbsr,  mindfulness szkolenia,  Jon Kabat-Zinn,  zdrowiecoaching zdrowia,  coaching sylwetki,  coaching kariery,  coaching związków,  coaching relacji,  executive coaching,  leadership coaching,  change management,  zarządzanie zmianąszkolenia biznesowe,  szkolenia dla firm,  joga,  dietaodchudzaniezaburzenia wagimedycyna holistycznamedycyna naturalnaterapia naturalnakurs mindfulness warszawatrening mindfulness, trening mindfulness warszawamindfulness w biznesiemindfulness dla firmmindfulness online,