POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności

1. Administratorem danych osobowych jest, zwanym dalej Administratorem, jest firma ChangeLab Dariusz Mazurek z siedzibą w Warszawie wpisana do rejestru CEIDG, nr NIP: 9521697273, nr REGON: 365184856, która jest właścicielem Akademii Mindful Living. Kontakt z Administratorem danych jest możliwy drogą elektroniczną na adres email kontakt@mindfulliving.pl .
2. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
3. Gromadzone przez Administratora dane osobowe obejmują:
a. Imię i Nazwisko
b. Adres email
c. Nr telefonu
d. Adres zamieszkania
4. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia kontaktu oraz realizacji usług Akademii Mindful Living.
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie w poniższych celach:
- do wysyłki newslettera Mindful Monday,
- dla celów niezbędnych do zapisania uczestników na warsztaty, kursy, szkolenia i sesje indywidualne prowadzone przez Akademię Mindful Living, a także przesyłania wszelkich materiałów i informacji związanych z tymi wydarzeniami,
- do przesyłania informacji marketingowych i handlowych dotyczących organizowanych i prowadzonych przez Akademię Mindful Living warsztatów, szkoleń, kursów i sesji indywidualnych,
- do przesyłania informacji marketingowych i handlowych dotyczących oferowanych przez Akademię Mindful Living produktów,
- do zawarcia i realizacji umów sprzedaży produktów Akademii Mindful Living.
6. Przekazywanie danych osobowych może nastąpić poprzez wypełnienie formularza Newslettera Mindful Monday, formularza kontaktowego, formularzy zapisu na warsztaty, kursy, szkolenia i sesje indywidualne oraz formularza zakupowego.
7. Dane te są przechowywane i przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa:
a. zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.), ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz
b. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej RODO.
8. Każdemu, czyje dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub prawo sprzeciwu wobec przetwarzania (o ile jest to możliwe w świetle przepisów prawa), ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych.
9. Do przetwarzania Państwa danych dopuszczane są wyłącznie osoby upoważnione przez Administratora.
10. Dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Administrator przekazuje zebrane dane osobowe organom administracji państwowej, organom ścigania oraz organom wymiaru sprawiedliwości na ich wyraźne żądanie i tylko w przypadkach określonych przez przepisy prawa. Jednocześnie dane mogę być przekazywane podmiotom zewnętrznym wyłącznie zgodnie z celem powierzenia tj. w zakresie rozliczenia oraz organizacji i realizacji usług.
11. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdą osobę korzystającą w jakikolwiek sposób serwisu Akademii Mindful Living obowiązuje aktualna wersja Polityki Prywatności.


Polityka Cookies

1. Pliki cookies zwane także "ciasteczkami" są to pliki tekstowe zapisywane i przechowywane w pamięci urządzenia korzystającego z witryny internetowej, wykorzystywanego do przeglądania stron internetowych (np. komputer PC, notebook, tablet, palmtop, telefon komórkowy). Z plikami tymi, po ich zapisaniu, łączy się serwer albo serwery, uzyskując do nich odpowiedni dostęp.
2. Strona internetowa www.mindfulliving.pl wykorzystuje następujące rodzaje plików cookie:
a. pliki statystyczne - umożliwiające zebranie informacje na temat korzystania z zasobów strony internetowej,
b. pliki społecznościowe - pliki umożliwiające integrację konta Kupującego w serwisie społecznościowym (m. in. Facebook, Google+) z serwisem Akademii Mindful Living.
3. Poprzez zmianę ustawień oprogramowania wykorzystywanego do przeglądania strony internetowej www.mindfulliving.pl i jej podstron, można określić warunki przechowywania oraz warunki uzyskiwania dostępu do plików cookies wykorzystywanych przez tę stronę i jej podstron, a w szczególności może dokonać całkowitego wyłączenia ich obsługi.
4. W celu zmiany ustawień związanych z obsługą plików cookies odwiedzający stronę powinien skonfigurować ustawienia przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony internetowej www.mindfulliving.pl i jej podstron. Stosowne informacje w tym zakresie można uzyskać korzystając z pomocy technicznej dla takiego oprogramowania (przeglądarki internetowej) lub kontaktując się z jego dostawcą.
5. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej www.mindfulliving.pl.
6. Brak zmiany ustawień oprogramowania wykorzystywanego do przeglądania niniejszej strony internetowej www.mindfulliving.pl i jej podstron, stanowi według art. 173 ust. 2 Ustawy prawo telekomunikacyjne wyrażenie zgody na korzystanie przez tę stronę i jej podstrony z plików cookies w celach wyżej określonych.

Copyright © 2020 Akademia Mindful Living. All rights reserved.

Tags

Mindfulnesskurs mindfulness,  kurs uważności,  kurs MBSR,  mindfulness warszawa,  medytacjacoachingzarządzanie stresem,  redukcja stresumindfulness coaching,  life coachingbusiness coaching  rozwój osobistymindfulness warsztatymbsr,  mindfulness szkolenia,  Jon Kabat-Zinn,  zdrowiecoaching zdrowia,  coaching sylwetki,  coaching kariery,  coaching związków,  coaching relacji,  executive coaching,  leadership coaching,  change management,  zarządzanie zmianąszkolenia biznesowe,  szkolenia dla firm,  joga,  dietaodchudzaniezaburzenia wagimedycyna holistycznamedycyna naturalnaterapia naturalnakurs mindfulness warszawatrening mindfulness, trening mindfulness warszawamindfulness w biznesiemindfulness dla firmmindfulness online,