MINDFULNESS BUSINESS COACHING

Mindfulness Business Coaching to techniki rozwojowe służące budowaniu uważności w dziedzinie życia zawodowego. Przeznaczony jest dla profesjonalistów poszukujących spełnienia i równowagi w tej ważnej sferze życia oraz dla pracodawców, którzy są zainteresowani wdrażaniem i rozwijaniem świadomego stylu zarządzania ludźmi i biznesem.

business%20coaching

Mindfulness Business Coaching to narzędzie rozwojowe stworzone z myślą o potrzebach współczesnych pracodawców i pracowników, mierzących się z nowymi, specyficznymi wyzwaniami, które stawia przed nimi konieczność funkcjonowania w zmiennym i coraz bardziej wymagającym otoczeniu rynkowym. Metoda oparta na unikalnej kombinacji strategii coachingowych i technik mindfulness łączy w sobie pełne  spektrum korzyści oferowanych przez oba podejścia. Zapraszając do bycia w pełni obecnym w tej jakże ważnej dziedzinie życia, dostarcza ona zarówno ludziom, jak i organizacjom inspirujących i skutecznych narzędzi służących świadomemu zarządzaniu różnorodnymi wyzwaniami, w jakie obfituje profesjonalne życie oraz budowaniu własnej satysfakcjonującej przestrzeni w dynamicznym środowisku biznesowym.

Proces Mindfulness Business Coachingu realizowany jest w postaci cyklu indywidualnych spotkań, w trakcie których Klienci mają możliwość poszukania odpowiedzi na nurtujące ich pytania dotyczące ważnych obszarów ich profesjonalnego życia i które zachęcają do odkrywania i wprowadzania w życie wartościowych rozwiązań zapewniających długoterminowy wzrost im samym i zatrudniającym ich organizacjom. Będące ważnym elementem procesu techniki mindfulness, uczące nawiązywania autentycznego, głębokiego kontaktu z własnym wnętrzem, sprawiają, że podejmowane działania zyskują wymiar prawdziwie świadomych decyzji, opartych na szczerym, pełnym szacunku i akceptacji stosunku do siebie i swego otoczenia - współpracowników, firmy, klientów oraz całej społeczności.

Metoda Mindfulness Business Coachingu polecana jest wszystkim pracodawcom o dalekowzrocznym podejściu do biznesu, których celem jest zbudowanie i utrzymanie długookresowej przewagi konkurencyjnej. Znajduje swoje zastosowanie wszędzie tam, gdzie ceniony jest ciągły rozwój, gdzie ważną role odgrywają innowacje i elastyczność oraz gdzie niezbędne jest utrzymywanie wysokich standardów pracy. Kieruje w stronę wewnętrznej spójności i świadomego podejmowania decyzji, skutecznie wspiera komunikację i współpracę, pomaga w rozwijaniu zawodowych kompetencji. Praca przy jej pomocy służyć może pracownikom na każdym szczeblu organizacyjnej hierarchii, rozwijając potencjał ich samych i całej firmy. W jej wyniku kadra managerska zaczyna opierać swe działania na autentycznej misji wspierania ludzi, tworząc środowisko pracy pełne szacunku i zaufania oraz budując u swych podwładnych szczerą motywację do pracy i osiągania coraz lepszych wyników, pracownicy zyskują zaś coraz większą świadomość swej zawodowej roli, stają się bardziej komunikatywni, elastyczni i chętni do współpracy oraz otwierają się na pełnię osobistych zasobów i własną kreatywność, co w naturalny sposób przekłada się na wyniki całej organizacji. Wartość praktyki uważności docenia wiele wiodących firm, takich jak Apple, Google, Microsoft, HBO, czy eBay, dla których jest ona ważnym narzędziem rozwoju pracowników i całego biznesu. Dziś możliwość skorzystania z jej benefitów oferujemy również Państwu.

Mindfulnes Business Coaching jest narzędziem uniwersalnym, przy pomocy którego można pracować efektywnie nad większością obszarów profesjonalnego życia. I tak częstymi tematami do pracy są tu m.in. zarządzanie, wewnętrzna i zewnętrzna komunikacja, rozwiązywanie konfliktów, rozwój zawodowy, wyzwania pracy zespołowej, czy problemy w adaptacji do różnego typu zmian. W odpowiedzi na potrzeby Klientów w swojej ofercie posiadamy także program czterech tematycznych procesów Mindfulness Business Coachingu skoncentrowanych na rozwoju czterech ważnych sfer życia zawodowego. Są to: LEADERSHIP COACHING,  EXECUTIVE COACHING,  CHANGE MANAGEMENT COACHING oraz COACHING KARIERY.  Wszystkich pracodawców zainteresowanych rozwojem pracowników w którymś z powyższych obszarów zapraszamy do współpracy, zachęcając jednocześnie do zapoznania się z ofertą trzech przeznaczonych dla biznesu, zaawansowanych programów rozwojowych Akademii: MINDFUL LEADERSHIPMINDFUL CHANGE MANAGEMENT i MINDFUL AT WORK oraz ofertą MINDFULNESS INCENTIVE. Więcej informacji na ich temat w zakładce DLA FIRM. Wszystkie szkolenia i sesje prowadzimy, w zależności od preferencji Klienta, w języku polskim lub angielskim.

LEADERSHIP COACHING

LEADERSHIP COACHING jest narzędziem rozwojowym polecanym managerom, którzy pragną wznieść swe umiejętności przywódcze na zupełnie nowy poziom. Kieruje on w stronę świadomego tworzenia środowiska pracy opartego na wsparciu, szacunku i otwartości, które w naturalny sposób sprzyja rozwojowi ludzkiego potencjału i społecznie odpowiedzialnego biznesu. Ważną częścią procesu jest prowadząca ścieżką wewnętrznej transformacji praktyka uważności, która sama w sobie jest mądrą lekcją wywierania inspirującego i motywującego wpływu na otaczający nas świat i ludzi.
Rola lidera, postrzegana do niedawna w kategoriach eksperckich, w dzisiejszych czasach zyskuje zupełnie nowe oblicze. W dobie szybkiego rozwoju technologii, globalizacji, rosnącej presji czasu i zaburzonych relacji międzyludzkich przywódcy stają przed nowymi wyzwaniami, które są dla nich nie tylko sprawdzianem sprawnego zarządzania biznesem, ale również testują ich jako ludzi. Ta nowa rola wymaga rozwoju zupełnie nowej perspektywy, umiejętności i stylu zarządzania, prowadząc w stronę większej wrażliwości i zaangażowania w problemy i potrzeby pracowników, konsumentów, a nawet całego społeczeństwa. Lider przyszłości to człowiek, którego działaniami kieruje autentyczna misja służenia innym ludziom oraz który, dzięki głębokiemu kontaktowi z własnym wnętrzem, potrafi rozwinąć w sobie takie jakości, jak zrozumienie, otwartość na zmiany, kreatywność i klarowną wizję celów.
Sesje LEADERSHIP COACHINGU służą rozwojowi tych i wielu innych elementów nowoczesnego stylu przywództwa. Ich efektem jest zarządzanie oparte na najgłębszych ludzkich wartościach, działające niezwykle stymulująco na rozwój pracowników i całej organizacji. Na życzenie Klienta, proces wzbogacony może zostać o elementy doradztwa/mentoringu, do których bazę stanowi szerokie zawodowe doświadczenie naszych trenerów związane z pełnieniem ról przywódczych.

fotolia_70885122
240_F_116934137

EXECUTIVE COACHING

EXECUTIVE COACHING to proces rozwojowy dedykowany osobom pełniącym kluczowe role w hierarchii organizacji: właścicielom firm, prezesom, członkom zarządu, dyrektorom i managerom wyższego szczebla. Służy on budowaniu umiejętności w zakresie uważnego stylu zarządzania biznesem i ludźmi oraz szeroko pojętemu rozwojowi personalnemu. Metodologia EXECUTIVE COACHINGU oparta jest na unikalnym połączeniu technik mindfulness i narzędzi coachingowych, wprowadzających w tajniki świadomego przywództwa, otwierających na pełnię osobistych zasobów oraz wspierających w tworzeniu zrównoważonego biznesu.
Kierowanie organizacją i ludźmi to zadanie wymagające, pełne szczególnych wyzwań. Wiąże się z szerokim zakresem odpowiedzialności, koniecznością podejmowania kluczowych decyzji oraz doświadczaniem silnej presji czasu i otoczenia, czego efektem jest często wysoki poziom stresu, wpływający negatywnie na zawodową efektywność. EXECUTIVE COACHING został zaprojektowany specjalnie po to, by służyć wsparciem kadrze zarządzającej w radzeniu sobie z tymi specyficznymi wyzwaniami. Redukcja psychicznego i fizycznego napięcia, wzrost kreatywności i biznesowej intuicji, większa elastyczność w doborze postaw i zachowań, wzrost pewności siebie i zaufania do własnych decyzji oraz stabilność w obliczu konfliktów i kryzysów to tylko mała próbka możliwości, które oferuje praca przy pomocy tej wyjątkowej metody.
EXECUTIVE COACHING jest ścieżką rozwoju polecaną wszystkim nowoczesnym firmom, które mając świadomość wartości ludzkiego potencjału, poszukują świeżych, inspirujących narzędzi służących rozwojowi kadry managerskiej i całej organizacji. Sesje one-to-one są doskonałym rozwiązaniem dla osób preferujących indywidualny tok pracy rozwojowej, oczekujących wysoce spersonalizowanego wsparcia coachingowego wzbogaconego, jeśli zaistnieje taka potrzeba, o elementy mentoringu. 

CHANGE MANAGEMENT COACHING

Opór przed zmianą jest nieodłączną częścią ludzkiej natury, która preferuje to co znane i bezpieczne. To z tego powodu każdemu procesowi przemian towarzyszy stres i poczucie niepewności, które są tym większe, im bardziej zmiany są postrzegane jako narzucone i wywołujące zagrożenie. Paradoksalnie jednak to właśnie zmiany są jedynym stałym elementem ludzkiej egzystencji, obecnym zarówno w życiu prywatnym, jak i w biznesie. Co więcej, nawet te najtrudniejsze i najbardziej zaskakujące otwierają przed ich uczestnikami - jeśli tylko potrafią oni to dostrzec - nowe, obiecujące możliwości, stymulujące ich osobisty rozwój.
CHANGE MANAGEMENT COACHING jest narzędziem wspierającym w projektowaniu i wdrażaniu różnego typu procesów zmian w środowisku biznesowym. O jego wyjątkowości stanowi wykorzystanie w nim uniwersalnych technik mindfulness, które okazują się być niezwykle skuteczną drogą transformacji negatywnych zjawisk i postaw towarzyszących wprowadzaniu zmian w otoczeniu firmowym. Praca rozwojowa przy jego pomocy służy zarówno organizacjom, jak i ich pracownikom. Z jednej strony wspiera jednostki i całe zespoły w obniżeniu poziomu stresu, uwolnieniu się od przywiązania do starych schematów i wypracowaniu pozytywnej postawy pozwalającej na adaptację i aktywne uczestnictwo w procesie przemian, z drugiej zaś pomaga w budowaniu uważności kadry managerskiej na krótko- i długoterminowe skutki zmian na poziomie zasobów ludzkich, wewnętrznego i zewnętrznego wizerunku firmy oraz wyników biznesowych, a także w świadomym tworzeniu rozwiązań służących jednocześnie i ludziom, i organizacji. Korzyści płynące z zastosowania CHANGE MANAGEMENT COACHINGU czerpać mogą zarówno małe, jak i duże przedsiębiorstwa uczestniczące w procesach przemian o różnej skali i natężeniu, w tym również w tak potężnych reorganizacjach jak firmowe restrukturyzacje i grupowe zwolnienia. 

240_F_127172557
240_F_166932346

COACHING KARIERY

Praca jest ważną częścią ludzkiego życia. To tu spędzamy większość naszego czasu, tu realizujemy swoje ambicje, tu budujemy naszą profesjonalną i społeczną tożsamość. Dlatego warto co jakiś czas zatrzymać się i zapytać samych siebie, co już udało nam się osiągnąć i dokąd zmierzamy, by móc świadomie wybrać drogę spójną z naszymi potrzebami, predyspozycjami i doświadczeniem. Zdarza się też czasem, że motywacją do odpowiedzi na te pytania bywają zewnętrzne okoliczności, które narzucają nam konieczność nagłego wprowadzenia zawodowych zmian. Dobrze jest wówczas zadbać o właściwe do nich nastawienie, pozwalając sobie dostrzec w nich szansę na dalszy rozwój i okazję do weryfikacji zawodowych potrzeb.
COACHING KARIERY jest narzędziem rozwojowym opartym na unikalnym połączeniu technik coachingowych i praktyki mindfulness, służącym wsparciu w świadomym rozwijaniu ścieżki kariery. Proces powadzi drogą odkrywania i realizacji profesjonalnych celów, wspierając skutecznie m.in. w wyborze kierunków rozwoju i dróg edukacji, adaptacji do różnego typu zmian czy poszukiwaniu nowych obszarów zawodowego życia. Jego wyjątkowa konstrukcja sprawia, że krok po kroku w naturalny sposób nawiązujemy coraz bliższy kontakt z własnym wnętrzem, otwierając się dzięki temu na własne potrzeby oraz nowe możliwości, zyskując wgląd w osobisty potencjał oraz budując w sobie energię do wdrażania pożądanych zmian.
COACHING KARIERY to narzędzie szczególne, dedykowane pracodawcom, którym zależy na rozwoju kadry pracowniczej i którzy dostrzegają potencjał płynący ze wspierania ludzi w poszukiwaniu nowych dróg samorealizacji czy w adaptacji do procesów firmowych przemian, w tym w przygotowaniach do zmiany zakresu obowiązków, stanowiska lub miejsca pracy. A jednocześnie jest on wspaniałą propozycją dla wszystkich profesjonalistów, którym zależy na świadomym budowaniu swojej kariery zawodowej i którzy poszukują w tej dziedzinie rozwoju. 

Copyright © 2020 Akademia Mindful Living. All rights reserved.

Tags

Mindfulnesskurs mindfulness,  kurs uważności,  kurs MBSR,  mindfulness warszawa,  medytacjacoachingzarządzanie stresem,  redukcja stresumindfulness coaching,  life coachingbusiness coaching  rozwój osobistymindfulness warsztatymbsr,  mindfulness szkolenia,  Jon Kabat-Zinn,  zdrowiecoaching zdrowia,  coaching sylwetki,  coaching kariery,  coaching związków,  coaching relacji,  executive coaching,  leadership coaching,  change management,  zarządzanie zmianąszkolenia biznesowe,  szkolenia dla firm,  joga,  dietaodchudzaniezaburzenia wagimedycyna holistycznamedycyna naturalnaterapia naturalnakurs mindfulness warszawatrening mindfulness, trening mindfulness warszawamindfulness w biznesiemindfulness dla firmmindfulness online,